Accessibility links

Breaking News

Zvechitendero

Mufundisi Mandisodza Vanopindurana NeVatereri Panyaya YehuN’anga

Reverend Oliver Mandisodza

Zvichitevera mhinduro yakapiwa naMufundisi Oliver Mandisodza kumutereri, Clever Chokuda, pamusoro pen’anga, vamwe vatereri vakapindavo munyaya iyi.

Mufundisi Mandisodza varikutsinhidzira mashoko emu Bhaibheri uye pamire chitendero maererano nenyaya yen’anga.

please wait

No media source currently available

0:00 0:07:34 0:00
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda

See all News Updates of the Day

Zvizvarwa zveZimbabwe Pasi Rose Zvokokwa kuMunamato Wekutanga Goredzva paZoom

Rev Ever Mudambanuki

Mufundisi Ever Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadandemuta unounganidza vatendi kubva kumakereke akasiyana siyana pasi rose kubva musi weSvondo Ndira 2 kusvika Ndira 9 gore rinouya.

Reverend Mudambanuki vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vatange goredzva vachirumbidza Mwari. Vanoti vachange vane zvidzidzo kubva kune vafundisi vakasiyana siyana padandemutande reZoom uye vari kutarisira kuti vanhu vazhinji vachapinda muhuromgwa hwavo uhu.

"Tiri kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose zvichapinda muzvidzidzo izvi zvichange zvichiitwa pachena padandemutande reZoom. Zvakakosha kuti gore ritange vanhu vachirumbidza Mwari sezvo zvichizobatsira kupa hwaro rwemafambiro achaita gore idzva ra2022," Reverend Mudambanuki vaudza Studio7

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:35 0:00
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda


‘Kusiyana Kwemazuva Ekunamata Hakurevi Kuti Kune vaMwari Vakasiyana’ - Father Norman Tembo

Father Norman Tembo

Zvichitevera mubvunzo wakabva kune umwe mutereri wechirongwa kweZvechitendero, uyo anoda kuziva kuti kunamata pamazuva akasiyana kunoitwa nevechitendero chechiKrustu, kunoreva here kuti kuna vaMwari vakasiyana.

Mutereri anoda kuzivavo kuti chikonzero chekunamata mumazuva akasiyana kudai kwakatanga sei.

Reverend Father Norman Tembo, veAnglican Church, vanoshanda vari munharaunda yeGlendale/Mazoe, vanotsanangura vachiti kusiyana kwemazuva ekunamata hakurevi kuti vanhu vari kunamata vaMwari vakasiyana.

Father Tembo vanoti vanhu havasi kunamata vaMwari vaviri asi kuti zvinoenda nokuti vanhu vari kubatirira pane dzidziso ipi, yechitenderano chekare here kana kuti yechitenderano chitsva, kana kuti Old Testament kana New Testament.

Vanoti izvi ndizvo zvinokonzera kuti tivone vamwe vachinamata musi weMugovera sezvo kereke yavo ichikoshesa tsika dze chiJudha.

Father Tembo vanoti mazuva ose ndeaMwari, naizvozvo hatinamati Mwari nemusi weSvondo kana nemusi weMugovera chete asi tinokurudzirwa kunamata Mwari mazuva ose.

please wait

No media source currently available

0:00 0:07:30 0:00
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda

‘MaUnifomu EmaKereke Anopesanisa Vatendi’ – Mufundisi Rebecca Makayi

Reverend Rebecca Makayi

Zvichitevera mubvunzo wakabva kumutereri wechirongwa che zvechitendero pamusoro pemakereke anoti vatendi vavo vapfeke kana kufukambatya dzakafanana, kana kuti ma’uniform’, Mufundisi Rebecca Makayi vanotsanangura kuti, sekuziva kwavo, izvi zvakaitirwa kuti vatendi vaise pfungwa dzavo muminamato nekukudza Mwari vasingapedzi nguva vachitarisa zvakapfekwa nevamwe vatendi mukereke.

Asi Mufundisi Makayi vanoti nyaya yema’uniform’ yavekuparadzanisa vatendi vanofanirwa kushandisa nguva yavo vachirumbidza nekunamata Mwari vakabatana.Vanoti ma’uniform’ anokonzera kuti vatendi vatsvake vamwe vakafuka mbatya dzakafanana nedzavo, vachiona vatendi vedzimwe kereke sevanhu vasiri vatendi vanotambirwa naMwari.

Vanoti kune dzimwe nyika, dzakaita seAmerica, vatendi havana ma‘uniform’ avanofuka.

please wait

No media source currently available

0:00 0:10:16 0:00
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda

“N’ganga Hadzisi Muhurongwa HwaMwari” - Mufundisi Oliver Mandisodza

Reverend Oliver Mandisodza

Mutereri weZveChitendero, Clever Chokuda, anoti kazhinji achiona n’anga dzichirapa munhu arumwa nenyoka nekuti chipatara chinenge chiri kure.

Chokuda anoti akaona n’anga dzichirapa vanhu vakange varasika pfungwa, naizvozvo anoda kunzwisisa kuti sei vemaKereke vachituka nekuseka n’anga, vachiti n’anga dzinoshandiswa nemweya yetsvina asi, nedzimwe nguva, n’anga idzi dzichibatsira vanhu zvatinoona nemaziso edu.

Reverend Oliver Mandisodza vanoti mhinduro kumubvunzo uyu, dzizere muBhaibheri, semuna Revitico 19:26-31, nemamwe mabhuku.

Mufundisi Mandisodza vanoti, n’anga hadzisi muhurongwa hwaMwari.

please wait

No media source currently available

0:00 0:08:13 0:00
Pekupinda Napo Kuti Muone Zvamuri Kuda

Rodhai zvimwe

XS
SM
MD
LG